Om Street Aid

Kärleken från Jesus leder oss ut på gator och torg för att sprida Guds kärlek och budskapet om Jesus. För oss är det viktigaste att människor får en chans att lära känna Gud, vilket kan förvandla människor och ge dem ett nytt liv.

Street Aid har till verktyg en cafébuss och en husvagn som används för att komma ut dit folk är och bjuda på fika, dela ut biblar, be för sjuka och predika evangelium. Street Aid stöttar också hemlösa i Sundsvall genom att ge dem mat och kläder.

På lördagarna på stan brukar vi bjuda på fika och en lugn stund i bussen eller i vagnen, vilket ofta är uppskattat då många människor strömmar till och från hetsiga uteställen. Det kommer också flera hemlösa och utslagna som söker skydd från väder och vind.

Street Aid anordnar även kyrkomöten inkluderat lovsång, predikan och förbön. Och husvagnen kan används för att evangelisera i andra städer och på festivaler. Förutom detta stöttar Street Aid mission i Bolivia, Kenya och Filippinerna.

Street Aid är en obunden organisation och är inte kopplad till något speciellt samfund, men välkomnar alla i det vi gör.